donderdag 10 oktober 2019

Kom uit die ivoren toren.

Burgemeester Hein zat altijd in een toren op het gemeentehuis, zodat ie over de markt uit kon kijken.
Mogelijk alleen om te kijken of de loempiakraam er al stond.

Maar, zit  burgemeester Joost ook in die toren?

Gemeente Berkelland:
Komt u ook op 17 oktober om met raadsleden, collegeleden en medewerkers in gesprek te gaan over lokale democratie?
Op 17 oktober om 19.30 uur organiseren wij in het gemeentehuis een bijeenkomst voor inwoners, raadsleden, burgemeester en wethouders en medewerkers. Hier staat centraal: inspireren, informeren en met elkaar in gesprek over:
- wat is democratische kwaliteit en hoe gaat dat in Berkelland?
- de uitkomsten QuickScan Lokale Democratie en,
- hoe komen we tot een visie op democratische kwaliteit en wie doen daarin mee?
Iedereen uit de gemeente Berkelland is welkom!

Als u van plan bent om te komen horen we dat graag. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.