zaterdag 26 oktober 2019

Speerpunt? kom op nou

In de begroting voor komend jaar:

Speerpunt Mooi Landschap. 
Wat willen we bereiken?
- Een asbestvrij buitengebied.

lees meer in de programmabegroting 2020


Het is zo dat Berkelland zelf allerlei milieutrammelant letterlijk begraaft. En zeker niet alleen asbest.

Geef dan toch zelf het goede voorbeeld!