zondag 27 oktober 2019

Boerenprotest: hooguit uitstel. In Brabant moet er over twee jaar al aan de strenge stikstofeisen worden voldaan.

Ondanks massaal boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch zijn Provinciale Staten van Noord-Brabant vrijdagavond tegen middernacht toch akkoord gegaan met de versnelde invoering van strenge milieu-eisen voor veestallen. Boeren moeten voor 1 april 2020 hun aanvraag voor een bouwvergunning hebben ingediend om uiterlijk op 1 januari 2022 hun stallen ‘emissiearm’ te hebben gemaakt.
lees meer