dinsdag 29 oktober 2019

Luisteren !

Verbeteren democratie
Uit een quick scan gehouden onder inwoners van Berkelland blijkt dat 87% vindt dat de gemeente beter moet luisteren naar inwoners. Die wil is er zeker bij de gemeente. Maar hoe? Wie wil ons daarbij helpen? Op 20 november 2019 gaan de gemeenteraad en het college graag met u in gesprek over de Berkellandse democratie.

lees meer


Volgens mij was de uitkomst van een ander onderzoek deze maand, dat de burger niet wil dat de problemen bij de burger worden neergelegd.
Nu moet de burgers dit communicatieprobleem zelf oplossen.