zondag 27 oktober 2019

In de programmabegroting 2020 voor Berkelland lezen we dat zorg een speerpunt is

Zorg moet in de toekomst beschikbaar blijven voor wie dat nodig heeft. We stimuleren gezondheid en willen eenzaamheid voorkomen.
lees meer


Nou, er is knetterhard gesaneerd in de zorg.
Overal lezen we dat we worden belazerd door zorgcowboys in de regio.
Leo Scharenborg is als zondebok met pek en veren de Berkellandse jungle ingejaagd.

Maar met zo'n 'speerpunt' en zo'n programmabegroting:
Stop je geld waar je mond zit!