vrijdag 25 oktober 2019

Hebben we de krant niet gelezen?


In de Berkellandse programmabegroting voor 2020 lezen we: 

We inventariseren in alle kernen in Berkelland de woonbehoefte van inwoners. In alle kleine kernen is de woonbehoefte geïnventariseerd en gaan we samen met inwoners verder met de projecten die hieruit zijn ontstaan. In de grote kernen zal vanaf 2020 ook gestart worden met het kwalitatief inventariseren van de woonbehoefte van de inwoners.
lees meer
 
Misschien hebben we de krant niet gelezen? 

Zelfs een kippenschuur kun je nu voor 500 euro per maand verhuren. 
Of verkopen voor 80.000 euro.