donderdag 31 oktober 2019

Berkelland - Kwijtschelding van OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Da's wel sympathiek.

Gemeente Berkelland scheldt belastingen kwijt aan mensen met een minimum inkomen allerlei belastingen kwijt, zo lees ik in de programmabegroting voor 2020.

Dat is wel edelmoedig.

Ik dacht dat wij daar niet (meer) aan deden 'omdat Berkelland geen armoede kent'.
Die 'wir habens nicht gewusst' mentaliteit.

Toch is het niet eerlijk t.o. middengroepen, die net boven het minimum zitten, en ook buiten alle toeslagen vallen.
En daar ook nog eens voor moeten werken.

'Werkende armen'.'zonder eigen vermogen'

Hoe bepaal je eigenlijk het eigen vermogen van iemand die OZB betaalt? Dat gaat dan om huizenbezitters.
Ik stel me voor dat je dan de hypotheekschuld vergelijkt met de waarde volgens de WOZ waardering van de woning.
En als die laatste dan hoger is, dan is er sprake van Eigen Vermogen.

Maar als gemeente ben je dan wel elk jaar druk met het bepalen of iemand in aanmerking komt voor al deze drie belastingen, zo lang er sprake is van OZB betaling.
En als iemand bezwaar maakt tegen de hoogte van de WOZ, en daarvoor een 'gratis' bureau inschakelt, dan mag je als gemeente die kwijtschelding gewoon toekennen.
Om die dan later weer terug te moeten halen eventueel.

Download de programmabegroting 2020