vrijdag 25 oktober 2019

Afstoten van publieke gebouwen in Berkelland

In de Berkellandse progammabegroting 2020 lezen we:

We stoten gebouwen af die we niet zelf in gebruik hoeven te hebben. Op basis van een aantal aspecten (zoals de verkoopbaarheid) bepalen we in welke volgorde we panden proberen af te stoten.
lees meer


Zeker, voor de prijs van een kippenschuur verkopen we gebouwen als De Kamp, Smits.
En deze waardevolle historische gebouwen: er gebeurt niks mee.

'Op basis van verkoopbaarheid proberen we panden af te stoten'. 
In de juiste volgorde, dan.
Wat dat moet inhouden?
Als je ze slecht kunt verkopen, dan stoot je ze als laatste af? Of als eerste?