maandag 28 oktober 2019

Wilt u in Berkelland komen wonen? Wij bieden zicht op een zinvol bestaan.

Nieuwkomers hebben uitzicht op een zinvol bestaan en kunnen meedoen in Berkelland.
lees meer in de programmabegroting 2020


Woningaanbod hebben we overigens niet.
Er zijn wel campings waar druk fulltime wordt gewoond.

Dat is zeker een zinvoller bestaan dan een woondoos.