donderdag 24 oktober 2019

Gadverdamme.

In 2020 zamelen we niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en is de afvalscheiding meer dan 75%.
We zitten nu op 200.
Dus: we gaan nog halveren. De grijze bak wordt dan nog eens per 2 maanden opgehaald. 

Wel gadverdamme.
lees meer in de gemeentelijke programmabegroting 2020

En dan klagen over zwerfafval.