zondag 27 oktober 2019

Brede impulsen om verbindingen te leggen tussen sport, cultuur en welzijn.

We zetten 11,7 fte combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. In navolging van het regionale sportakkoord, dat in 2019 is ondertekend, geven we een lokale inkleuring in de opstelling van een lokaal sportakkoord.
lees meer in de Berkellandse programmabegroting 2020


Volgend jaar zijn er in onze gemeente 11,7 ambtenaren die 's morgens gaan opstaan met de gedachte om brede impulsen krijgen om verbindingen te leggen tussen sport, cultuur en welzijn, en dat dan lokaal inkleuren. 

Da's een beste ploeg, 11,7 FTE.
En ambtenaren werken al slechts 4 dagen in de week.

Maar wat doe je dan zoal op een werkdag als 'combinatiefunctionaris'? 

Vooral 'lokaal inkleuren'? 
Of ligt de focus meer op 'impulsen krijgen'?