zaterdag 26 oktober 2019

Hulde!

Op 10 september 2019 heeft het college besloten tot het verwerven van aandelen in Leisurelands B.V., ten gevolge van de liquidatie van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers. Over deze ontwikkeling en met name over de vraag of de gemeente Berkelland wel aandeelhouder moet willen zijn van deze commerciële onderneming, heeft de Partij van de Arbeid op 2 oktober schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden hierop van uw college, verzonden op 14 oktober 2019, roepen bij ons vervolgvragen op.
lees meer


Ik dacht dat Leisurelands een semi-publieke instelling was.
Maar dat is dan blijkbaar een commerciële instelling, waar wij onze Hambroekplas aan hebben vergeven?

Er komt helemaal niks terecht van een vlinderpark, een recreatieplas van niveau? Een fijn vakantiepark? 

Maar er wordt een zonnepaneelpark gemaakt, omdat dat wel mooi geld in de lade bezorgt. 

Het valt me mee dat de jarenlange dump van zooi in die plassen niet op commerciële basis wordt voortgezet. 
Daarvoor hulde!