vrijdag 25 oktober 2019

Afschaffing ziektekostenpremie, eigen risico en zorgtoeslag.

Vast pakt dat beter uit, en is dat veel eerlijker. En je maakt veel vrinden met zo'n voorstel.
Maar om in de termen van Wim R. te praten: 'waar is de dekking?'

Wel is het zo dat alles wordt ontwricht door subsidies.
En Jan Modaal moet betalen. Veel minima worden nog veel zwaarder gepakt. Omdat ze zorg mijden.
Of dat veel goedkoper is moet je je echt afvragen.

Vroeger betaalde je toch nergens voor in de zorg?
Dat er veel pillen onnodig worden verkocht dat vindt vooral z'n oorzaak bij de lokale medische zorg.

Ze houden elkaars handeltje in stand.


Schaf de ziektekostenpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag af en betaal de ziektekosten uit de schatkist, uit de belastingopbrengsten. Dat voorstel van de SP blijkt voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 86.000 euro bruto per jaar goed uit te pakken. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend.
lees meer