maandag 14 oktober 2019

Zonnepark bij Hambroekplas. Maar waar blijft het vakantiepark, het vlinderpark?

BORCULO – Half juni is tijdens de eerste inloopavond de nodige kennis en informatie gedeeld over de plannen die Leisurelands heeft met de Hambroekplas. Op woensdag 23 oktober is er een nieuwe bijeenkomst, waar er nader wordt ingezoomd op het onderdeel duurzame energieopwekking.
Voor de invulling/ontwikkeling van het onderdeel duurzame energieopwekking is Leisurelands een samenwerking aangegaan met Eneco. Tijdens de inloopavond willen ze dit onderdeel van de gebiedsontwikkeling uitlichten en u nader informeren over de mogelijkheden op het gebied van landschappelijke inpassing van het zonnepark en de participatiemogelijkheden.

meer op de website van overborculo.nl


meer op de website van Leisurelands

bekijk de ontwikkelingsvisie 

We lezen  in de ontwikkelingsvisie:
Huidig gebruik
Hambroekplas is laagdrempelig toegankelijk voor een breed publiek. Naast wandelaars die af en toe een rondje om de plas lopen wordt het gebied bijna uitsluitend gebruikt voor ‘mooi-weerstrandbezoek’, als locatie om te recreëren in en om het water. Af en toe wordt het gebied gebruikt voor kleine evenementen, zoals een nieuwjaarsduik.
Dit betekent dat het bezoek zich hoofdzakelijk concentreert op enkele warme zomerse dagen. Het monofunctionele gebruik kent daardoor een grote weersafhankelijkheid en is niet toekomstbestendig.

 

We hadden inderdaad gezien dat het met de recreatie best tegenvalt. 
En met een zonnepark komt er wel geld binnen, nietwaar?
Vlinderparken, vakantiehuisjes, grootschalige recreatie: me neus. Er moet geld worden verdiend.
Hoewel (of nu?) Droogh weg is, moet er wat binnen komen.

En ja, op zo'n verontreinigde plas een zonnepark, is dan toch een beter idee dan recreëren.
Het zijn wel veelal mensen die hier niet wonen. Maar ze hoeven daarom nog niet ziek te worden.