vrijdag 11 oktober 2019

Woningsplitsing krijgt vrij baan in Berkelland.

Woningsplitsing mag van Berkelland.
topics.nl

Ik heb het idee dat dit op grote schaal wordt opgepakt door bewoners van het buitengebied. Uit winstbejag. Niet omdat de kids zo graag bij pa en moe in willen blijven wonen.


Binnenkort zijn de boerenbedrijven ook uitgebannen door het overheidsbeleid. En worden de dubbele woningen verkocht.
Eigenlijk is het dus manipulatie van de onroerendgoedmarkt wat Berkelland hier doet.