zaterdag 12 oktober 2019

Is dat een dreigement?

LTO stelt landbouwministerie ultimatum
LTO Nederland roept het ministerie van LNV op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en hun voorstellen zeer serieus te nemen. Als dat niet gebeurt kan het ministerie niet meer als gesprekspartner worden beschouwd.

lees meer