zondag 13 oktober 2019

Berkelland gaat leegstand in kernen te lijf

In veel kernen staan panden leeg of komen panden leeg te staan. Om leegstand en verpaupering te voorkomen geeft Berkelland voorrang aan verbouwen van deze panden of aan sloop, zodat op deze plek nieuwe huizen gebouwd kunnen worden.

Er moet meer ruimte komen voor woningbouw in Berkelland als daar vraag naar is. En er moet beter worden afgestemd op doelgroepen als jongeren en senioren voor wie geen geschikte woningen zijn.
lees meer


Berkelland wil graag bouwen, maar in de kernen waar veel leegstand is, i.v.m. de leegloop van winkels.

Ergens is dat een mooi plan.Dat verpauperde aanzicht is niet wat.
En met de huidige krapte op de woonmarkt moet dat haast wel lukken, hoewel veel mensen helemaal niet zo in het centrum willen wonen.

Berkelland moet dan maar gauw slopen, nu er zo weinig aanbod is.
Je kunt nu alles kwijt worden voor een flink bedrag.