woensdag 26 oktober 2022

Lagere middeninkomens worden de nieuwe minimaGeen inkomensverbetering door verhoging van het minimumloon. 
En geen energietoeslag. 
Ben je misschien beter af als minimumontvanger.