dinsdag 12 juli 2022

Ze willen wel steeds verkopen

Koniklijke FrieslandCampina heeft overeenstemming bereikt met zuivelmultinational Yili over de verkoop van haar Chinese productielocatie van kindervoeding in Xiushui.

De verkoop is het gevolg van de strategische beslissing van FrieslandCampina om zich in de toekomst met de afdeling Gespecialiseerde voeding te focussen op het merk Friso. En op innovatie in het premiumsegment en een verdere digitalisering van de markt. Uit de evaluatie kwam naar voren dat Friso een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het totale bedrijfsportfolio en dat meer focus bijdraagt aan optimale groei.

(melkvee.nl)