woensdag 13 juli 2022

Stortput Hambroekplas, nieuwe stappen

Op de gemeentelijke website lees ik:

Leisurelands zet de volgende stap in de ontwikkelingen op recreatiegebied Hambroekplas. De afgelopen jaren is gewerkt aan het kader voor de realisatie van een nieuw vakantiepark, vergroting en versterking van de openbare dagrecreatie en natuurontwikkeling. Van 7 juli tot en met 17 augustus ligt het voorontwerp bestemmingsplan met bijlagen ter inzage dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk moet maken.


Vanaf het begin was duidelijk dat Leisurelands er geen zwemplas van wilde maken. 

Er kwam geen hond, nog minder dan voorheen. 

Ze namen het geheel toch ook voor niets over van de gemeente Berkelland?

Die was dan mooi van het onderhoud en de kosten af. 


Nu gaan ze er een megapark  van maken. 

De honderden vakantiehutjes worden voor de hoofdprijs verkocht. 


Er wordt in het gemeentelijke verhaal gesproken van 'zandwinning', die stil lag. 

Ja, die zandwinning diende om er ongecontroleerd grote hoeveelheden verontreinigde grond en slib te kunnen storten. 

Wat er stil lag, was de stort van deze verontreinigde zooi. Niet de ontwikkeling van een park. 

Berkelland was nl. op de vingers getikt door de Provincie over deze stort.