zondag 24 juli 2022

Leu met zwil in de hande en vrouwleu met hoar op de tande zal verleden tied wean as de boeren der straks neet mear bunt.

Zowiet zal `t toch neet kommen. De boeren holt `t noe nog redelijk netjes moar as ze nog arger in hun bestoan e raakt zult worden wet ik zeker dat ze noar Den Haag hen goat en doar de aaletonne lostrekt. Zol wat wean dat al dee gladproaters `n goeien schoer aale oaver zich hen zollen kriegen.
Marcel Stroet op NUB)

In Lochem hebben ze de ingang van het gemeentehuis volgestort. 
Maar ze moeten het wel zelf weer opruimen.