maandag 11 juli 2022

Als de gaslevering stopt in Duitsland . . .

De Duitsers richten nu hallen in voor armen en ouderen die hun gas niet meer kunnen betalen.