zaterdag 16 juli 2022

Rood voor Rood indienen vanaf 15 juli

Op onze gemeentelijke website:

Rood voor Rood

Gemeente Berkelland behoort tot de Nederlandse gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing. Rood voor Rood is één van de mogelijkheden die eigenaren de kans biedt om voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing te slopen en het erf nieuw leven in te blazen. De gemeenteraad heeft het beleid voor Rood voor Rood vastgesteld. Het is nu mogelijk om een aanvraag voor Rood voor Rood in te dienen

Wat is Rood voor Rood? Rood voor Rood maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing een nieuwe woning in het buitengebied te realiseren. U moet daarvoor een plan maken, waarbij onder andere aandacht moet zijn voor de (landschappelijke) inrichting van het erf, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het verwijderen van eventuele asbestdaken.