woensdag 18 september 2019

Marcel Stroet: oplossing voor het uitstootprobleem van de veestapel: Koeien moeten ook naar het toilet net als mensen. Dan is er geen uitstootprobleem meer. #cowtoilet #bertha53

Eigenlijk wordt er steeds gepraat over de uitstoot van de koeien, maar hoe zit het van die van mensen?
Ook maar voor de helft inkrimpen, die mensenstapel?

In Nederland is er ongeveer 1 koe op 10 mensen.

Noe is der iemand oet Doetinchem den `t probleem van de oetstoot hef op e lost. De beeste mot noar `t toilet net as ie en ikke. 

. . . 
Ik zee mien 's oavonds al bie `n boer op visite en zeg dat ik efkes oet de bokse mot. Kom ie bie de pot is e bezet, want Bertha 53 zit derop.
lees meer