zaterdag 28 september 2019

Je gooit wat posten van je begroting en dat noem je 'dekking'


Het college komt nu met een 'dekkingsvoorstel' met daarin onder meer: het verlagen van het budget voor Stichting Achterhoek Toerisme (25.000 euro), uitstel van het haalbaarheidsonderzoek naar binnensportlocaties met een jaar (40.000 euro) en het doorschuiven van extra geld voor het verduurzamen van monumenten (20.000).
topics.nl

Ik vind het woord 'dekking' niet thuishoren in zo'n verhaal.

Vooropgesteld dat een tekort van 1% toch niets voorstelt.

Heeft dat afstrepen van postjes toch niets te maken met 'dekking'.
Wim R. gebruikte dat woord ook steeds.
Je gooit wat posten van je begroting en dat noem je 'dekking'.

Overigens ging het verhaal over de oorzaak van de tekorten, niet over de oplossing ervan.