maandag 30 september 2019

1,1 miljoen voor vage dingen. Voor ons is dat maar 50 euro. Maar het is best veel geld.


College biedt raad begroting 2020 aan
Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2020 aan. De begroting laat een tekort zien van 920.000 euro. Het college doet daarbij een dekkingsvoorstel aan de raad om de begroting 2020 met een eerste begrotingswijziging sluitend te maken.

Het college stelt verder voor:
    Het  bedrag van 3 miljoen euro dat gereserveerd is voor de teruggaaf van de OZB (onroerende zaakbelastingen) vooralsnog niet langer te gebruiken om de OZB terug te geven, maar het bedrag te gebruiken om te investeren in maatregelen en of mogelijkheden.
    De OZB niet te verhogen, alleen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
    De reinigingsrechten te laten stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
    Het rioolrecht te laten stijgen met 3,4%.
    Een bedrag van 1.000.000 euro uit de egalisatiereserve afval terug te geven aan de inwoners via een korting op de afvalstoffenheffing 2020. Dat is eenmalig + 50 euro per huishouden.

lees meer

Er is 9 ton tekort, en dus wordt er besloten om 3 miljoen publiek geld te gijzelen?


Wel krijgen we 1 miljoen terug voor afval.

Ik mis dan wel even 1,1 miljoen in dit plaatje.

Aanvankelijk ons geld. Je hebt 5 tientjes of je hebt ze niet.
Zelfs al moet je dat met je huishouden delen.


Dat geld is voor maatregelen of mogelijkheden, vermoedelijk.
Maar wat dat is?

1,1 miljoen voor vaagpraterij . . .