zaterdag 28 september 2019

Bedrog via OZB: Gebruik het juiste woord 'tariefsverhoging', i.p.v. inflatiecorrectie!

Overigens komt ruim vier ton besparing uit de zorg. Er komt weer een inflatiecorrectie op de OZB, en we betalen meer voor het riool.
En de rest komt uit de niet teruggegeven OZB?

Elke keer weer die inflatiecorrectie van de OZB. Flikker toch op met je inflatiecorrectie.
De OZB stijgt automatisch mee met de inflatie, omdat het een percentage wordt genomen van de waarde van een goed waarvan de waarde in grote lijnen de inflatie voorblijft. Al eeuwen.

Inwoners van Berkelland krijgen de door de coalitiepartijen CDA, VVD en GB beloofde teruggave van de ozb in 2020 niet. De gemeente Berkelland komt 920.000 euro tekort op de begroting voor 2020. Het college komt daarom met een 'pakket maatregelen' om de begroting sluitend te krijgen.
topics.nl