woensdag 25 september 2019

Het goede voorbeeld

Berkellandse ambtenaren, werkzaam op het gemeentehuis parkeren nu vaak langs de straat, bij de supers. Want geen ruimte.
Want ze mogen niet meer parkeren op de parkeerplaatsen van Campina. Campina zal zelf de ruimte wel nodig hebben.

Het is zo dat je als bedrijf, instelling moet zorgen voor voldoende parkeerruimte.
En anders dan koop je gewoon wat ruimte? 

Dat gebouw van Oldenhave staat toch nog steeds leeg?
Lekker dichtbij. 

En anders maar handhaven. Bekeuren!
Het personeel of de gemeente zelf.
De gemeente kan het eigen personeel toch wel instrueren?
Je komt maar op de fiets of met de bus.


Of kan de gemeente zichzelf geen dwangsom opleggen?
Vraag is wel aan wie ze dan moeten betalen.