vrijdag 27 september 2019

Hambroekplas, jullie zijn in het nieuws!


'Verondiepen is verdienmodel geworden'

'Vervuilde grond verdwijnt in Gelderse natuurplassen'

Het tv-programma Zembla duikt nu dieper in deze plassen waar ongeoorloofde rotzooi terechtkwam, maar waarop de regelgeving en controle zou ontbreken.

Bij de plas in Gameren weigerde een baggeraar aanvankelijk een illegale partij bagger met asbest te storten, maar een toezichthouder adviseerde hem het toch maar wel te doen. 'Breng maar gewoon weg en doe maar of je neus bloedt', werd hem gezegd.

In de rest van Europa is dit strikt verboden. 'In Nederland hebben we iets bedacht waardoor het wel kan, en dat noemen we dan ‘nuttige toepassing'', zegt een baggeraar.

lees meer