zondag 15 september 2019

Hek staat nog steeds open bij de failliete ijzergieterij, met ernstig verontreinigde bodem. Curator moet saneren betalen.

De curator moet zelf betalen van burgemeester Joost. Da's een mooie truc. Want uit de failliete boedel zal dat wel nooit worden betaald.

Maar de gemeente is zelf tientallen jaren laks geweest in het geval ijzergieterij. 

En nu moet de curator regelen dat de verontreiniging eerst wordt afgerekend.
Waardoor de overige schuldeisers het nakijken hebben met hun vorderingen?

Want fatsoenlijk saneren kost kapitalen.


De curator van de failliete ijzergieterij op de Needse Berg moet het terrein afsluiten met een hek, chemische afvalstoffen verwijderen en een einde maken aan de onveilige situatie. Anders doet de gemeente Berkelland dat op zijn kosten.
lees meer