zondag 20 mei 2018

Zo gaat dat

Als de hamer valt…15 mei 2018
Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. 

In de raadsvergadering van 15 mei 2018 heeft de gemeenteraad o.a. besloten:

Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van Stichting Staring College in Borculo.

Dat is een mooi bedrag voor zo'n onderzoekje.

Mevrouw R.P. Hoytink-Roubos met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100 %.
Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100 %.

Dat is 2.0 FTE CDA wethoudster.

Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman voor één jaar ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, zijnde het ingezetenschap van de gemeente Berkelland.

Mevrouw van Haaren gaat hier echt nooit wonen.
Misschien kan ze 's zomers op de camping gaan staan in Eibergen?

De heer G.J. Teselink met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 95 % in de periode 15 mei 2018 tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 wordt de tijdsbestedingsnorm 100%.

Eerst 5% minder?

De heren F.J. Jonk, A.J. Kion en M.J.M. Kropman toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.

Jaap Jonk is terug!

Te benoemen als waarnemend raadsvoorzitter: H. Pelle.

Hans Pelle blijft!

Te benoemen als leden van de Werkgeverscommissie: de heer H. Pelle (als voorzitter) en mevrouw H.J. Ordelman, lid.

Hans wordt zelfs druk!