dinsdag 29 mei 2018

Kracht van het Oosten

#KrachtvanhetOosten, de nieuwste term in ons Berkelland. 
De media gooit ons met vele illusies om de oren als de mensen maar braaf blijven slikken wat men hun inpepert op de media. De vele aandacht voor de #N18, en niemand staat erbij stil wat deze weg een aanslag heeft gepleegd op ons welzijn, op onze natuur. Dagelijks worden we geconfronteerd met de enorme vervuilingen die boven ons hangen, de droogte doet daar nog een flinke schep bovenop. Het steeds meer isoleren van de kernen, wat doet dat met mensen. 

#KrachtvanhetOosten, het helpt ons langzamerhand om zeep, de politieke scepter zwaait en we hoeven alleen maar de #N18 te kijken, dat bepaalde ondernemers een flinke lepel in de pap hadden met een afrit. Hoeveel huizen verdwenen, hoeveel mensen moesten vertrekken, hoeveel angsten maar ook verdriet en psychische schade en nu wij allemaal worden net als onze natuur, vergiftigd. Mensen willen niet horen, niet zien, communicatie is tegenwoordig met de blik op hun mobiel. Gedrogeerd en blindelings volgen, oh oh, het is mis, er moet wat gebeuren maar niet in hun achtertuin. 

#KrachtvanhetOosten , de vele klachten die spelen onder de bevolking maar onze politiek heeft er geen oren naar, economie moet voorgaan. Een biovergister, de grootste van Nederland is een grote bedreiging, een vluchtroute vanuit Lelystad, een melk_town die zelfs de helft van een kinderspeeltuintje al heeft toegeeigend, om van gezondheidsklachten in de buurt maar te zwijgen. 

Waar zijn we mee bezig, we tonen geen respect meer, noch voor onszelf, nog voor de ander en zeker niet voor onze ouderen. Zij hebben wijsheden van de ervaringen die ze hebben opgedaan in hun leven. De mens is de enigste rovende factor in de neergang, de mens heeft duizenden jaren gedacht boven de natuur te staan. De mens zit vol met vooroordelen, ons allemaal aangeleerd. De mens kent geen stilte, afhankelijk en onverantwoordelijk. En juist in deze tijd worden velen teruggeworpen op zichzelf, verantwoordelijkheid nemen een vorm van bewustzijn ontwaakt. 

Vul je niet met de illusies, het is al pijnlijk genoeg om te zien, te voelen hoe alles in rap tempo neergaat en de mensen volgen, blindelings hun mobiel, het nieuws.

Oh bah... bedankt Berkelland en een film over de #N18 met alle toeters en bellen, was dat nu echt nodig in een gemeenschap die jullie steeds meer isoleren van de buitenwereld. Van het groen wat verdwenen is, van onze vogels en insecten die goed uitgedund zijn, de vele lichamelijke klachten die juist ontstaan door de ernstige vervuilingen waaraan wij blootgesteld worden, dag en nacht. 

Bedankt Berkelland voor de meer dan 10 jarige bouwput, waarin men de mensen, de klokkenluiders heeft geruimd.