zaterdag 26 mei 2018

Megavergister in Groenlo niet meer nodig?

Kleding van mest pakt twee problemen tegelijk aan
Ondernemer en kunstenares Jalila Essaïdi patenteerde een techniek om textiel te vervaardigen uit dierlijke mest. Dat biedt perspectieven voor de verduurzaming van twee vervuilende industrieën.
lees meer