donderdag 31 mei 2018

Je zult er maar naast wonen.

Campina wil eind 2018, begin 2019 beginnen met de bouw van een verpakkingstoren pal aan de Hambroekwijk.

Dit was al bekend toen de andere fabriek op het perceel in aanbouw was.
Maar het wordt allemaal wel erg dicht op de Hambroekwijk. 
En Campina wordt wel erg overheersend in het Borculose centrum.

Je zult er maar naast wonen.
Verzakkingen, verschuivingen, en ook het baggerdepot eronder zal allemaal niet al te prettig zijn.
Je maakt me ook niet wijs, dat dat baggerdepot intact blijft.
Natuurlijk is dat ook niet nodig, immers jaren geleden wezen bodemtests al uit, dat de verontreiniging in de bodem op miraculeuze wijze was verdwenen.
Natuurlijk hangt het er wel van af waar je precies die bodemmonsters neemt.

Ook het oude Campinapand is gebouwd op en aan verontreinigde grond.
Kan dat allemaal wel i.v.m. voedselveiligheid?

Tubantia:
Het zuivelconcern hoopt eind 2018 of begin 2019 met de bouw van de tweede toren aan de gang te kunnen. In 2021 zou het geheel dan in bedrijf kunnen worden genomen. De nieuwe productiefaciliteit belooft per productieploeg werkgelegenheid op te leveren voor tien tot vijftien mensen. In eerste instantie zal het gaan om één à twee ploegen. Als er volcontinu wordt gedraaid, zou in een vijfploegendienst kunnen worden gewerkt.