dinsdag 29 mei 2018

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt leningen aan mensen met schuldproblemen tegen een rente van 10,9%.

Raadsvraag Formulering: 
Eén op de vijf huishoudens in Nederland loopt het risico op problematische schulden. Langdurige armoede en schuldenproblematiek hangen samen met andere problemen, zoals stress, relatieproblematiek, gezondheidsproblemen en criminaliteit. Slechts een klein gedeelte van de mensen met problematische schulden krijgt daadwerkelijk hulp. De drempel naar schuldhulpverlening blijkt vaak hoog.Het taboe op schulden(problematiek) is hardnekkig.
Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad motie M-17-13–over het maximale tarief van sociale leningen bij de Stadsbank Oost Nederland (SON)–aangenomen.De Stadsbank Oost Nederland hanteert op dit moment rentetarieven tot 10,9%. Een dergelijk hoog tarief brengt mensen met schulden vaak verder in de problemen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de problematiek te beperken door een deel van de rente over de sociale lening te betalen aan de Stadsbank. Het college werd op 27 juni verzocht op korte termijn een raadsvoorstel uit te werken met betrekking tot dit maximale tarief. In de motie wordt een maximaal rentetarief van 5% voor sociale leningen acceptabel genoemd. 

Vraag:Wat doet de gemeente Berkelland om het taboe op schulden(problematiek) te doorbreken? Antwoord: 
Vraag: Wat doet de gemeente Berkelland om de drempels voor schuldhulpverlening weg te nemen?
bron