donderdag 10 mei 2018

Investeren in Berkelland

In grote lijnen lag dit verhaal er al een paar jaar:

Coalitieakkoord: ‘Samen investeren in Berkelland’
Ambitieus en met een open houding naar de samenleving
CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben vanmiddag onder de titel ‘Samen investeren in Berkelland’ het coalitieakkoord gepresenteerd. 
Het is een akkoord op hoofdlijnen om de gemeenteraad de ruimte te geven voor een eigen agenda.
lees meer

Alleen het kwistig uitgeven dat is een nieuw onderdeel dat er onderaan was geplakt.

Investeren in Berkelland
Na jaren van ‘op de centen passen’, zijn de financiële vooruitzichten gunstig en de reserves goed gevuld. Zó goed, dat we kunnen investeren in de samenleving en wat kunnen teruggeven aan de samenleving. We denken aan een bedrag van € 20 á 30 miljoen in deze raadsperiode. We hoeven dat niet allemaal zelf te betalen. We rekenen ook op bijdragen van Rijk en Provincies.  
We vragen het college om de investeringen in de samenleving uit te werken in een collegeprogramma en te verwerken in de begroting.