woensdag 1 maart 2023

WOZ waarde door het dak #Berkelland

Om de ambtelijke druk in ons gemeentepaleis wat te verlichten, hebben we opnieuw een raadsvraag bij ChatGPT neergelegd. 

Dit keer bij BingAI (Microsoft) gebaseerd op ChatGPT:


Vraag 2: Beantwoord deze raadsvraag aan de gemeente Berkelland: 

Onderwerp: WOZ-waarde

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Ook dit jaar is de WOZ- waarde voor velen alweer tienduizenden euro’s hoger uitgevallen dan het jaar ervoor. Daardoor valt de Onroerende zaakbelasting ook weer tientallen euro’s hoger uit.

https://www.wozwaardeloket.nl

Aangezien mijn ervaring niet uitzonderlijk is gebruik ik onze woning als voorbeeld:

De WOZ- waarde over afgelopen jaar wordt dit jaar aangeslagen op 313.000 euro, vorig jaar was dat 264.000 euro en het jaar daarvoor was het 205.000 euro.

Dus in 2 jaar tijd is onze woning in waarde de helft toegenomen? Natuurlijk zijn de huizenprijzen gestegen, dus de huizen zijn meer waard. Maar dit lijkt echt overdreven. Je gaat haast denken dat de OZB omhoog moet....

Via bijvoorbeeld eerlijkewoz.nl kan er bezwaar ingediend worden. Hier wordt gezegd dat onze woning 241.000 euro waard is. Nog steeds hoger dan verwacht, maar wel realistischer.

Bezwaar kan gratis ingediend worden en bij succes zijn de kosten voor de Gemeente. Het lijkt BBB Berkelland niet dat de Gemeente erop zit te wachten dat er veel bezwaren worden ingediend.

Als het bezwaar wordt toegekend, dit gebeurt vaak, dan heeft de Gemeente minder belasting geïnd en extra kosten gemaakt door het bezwaar. Onder aan de streep zijn de burgers hier ook de dupe van. Dus moet de WOZ-waarde niet op een eerlijkere manier tot stand komen?

Vraag: Hoe kan het volgens het college dat de WOZ-waarde zo hard stijgt? 

Vraag: Is het college het ermee eens dat de stijging van de WOZ-waarde in veel gevallen te hoog is? 

Vraag: Vindt het college de stijging in het algemeen en bovenstaand voorbeeld wel proportioneel?

(Vraag BBB Berkelland)


Bing AI antwoordt:

Bedankt voor uw vraag over de WOZ-waarde in de gemeente Berkelland. Ik zal proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxatie van de gemeente, waarbij wordt gekeken naar het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaarAd1. Dit is de waardepeildatum. De gemeente vergelijkt uw woning met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht2Ad. Ook houdt de gemeente rekening met kenmerken van uw woning, zoals grootte, ligging, onderhoud en kwaliteitAd1.

De WOZ-waarde stijgt als de marktwaarde van de woningen stijgt. Dit kan komen door een hogere vraag naar woningen, een lage rente, een betere economie of andere factoren die invloed hebben op de huizenmarkt2Ad. De gemiddelde WOZ-waarde binnen de gemeente Berkelland was in 2021 € 329.401 en wordt verwacht dit jaar € 366.492 te zijn3Ad. Dat is een stijging van 11,26%. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 8,9%Ad1.

Of de stijging van de WOZ-waarde in uw geval te hoog is, hangt af van hoe uw woning zich verhoudt tot andere vergelijkbare woningen in uw buurt. Het kan zijn dat uw woning meer of minder waard is geworden door verbouwingen, veranderingen in de omgeving of andere factoren die specifiek voor uw woning geldenAd1. U kunt zelf een indicatie krijgen van uw WOZ-waarde door deze te vergelijken met andere woningen via het WOZ-waardeloket4Ad of via websites zoals eerlijkewoz.nl of huispedia.nl.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeenteAd1. U moet dan aangeven waarom u vindt dat de WOZ-waarde te hoog of te laag is en bewijsstukken meesturen die uw standpunt onderbouwen. De gemeente moet binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaar een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd over dit onderwerp. Heeft u nog meer vragen?


Het is natuurlijk een terugkerend goedkoop zieltjes winnen om te zeuren over de OZB.

Het stelt eigenlijk niet zoveel voor deze belasting. 

Je bent recentelijk ook vermogender geworden. 

En de rem gaat er volgend jaar weer op. 


Het probleem zit em vooral in de correctie op het tarief. 

Dat noemen ze bij de Gemeente ‘inflatiecorrectie’. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. 

Het promillage wordt berekend over de waarde van een onroerend goed wat op termijn zorgt voor een ruimschootse inflatiecorrectie. 

Als we dat tarief met blijven verhogen zouden we uiteindelijk ooit terechtkomen op -zeg- 2,5%. 

Dan doe je er een leven lang over om je onroerende zaak geheel aan de gemeente over te dragen?

Het gaat natuurlijk niet zo erg worden. Maar het is maar om aan te geven hoe idioot die ‘inflatiecorrectie’ is. 

Je hebt als Gemeente het recht om hie hogere belasting te heffen via de OZB om tekorten te dekken. 

Met het zou verboden moeten worden om dat ‘inflatiecorrectie’ te noemen. 

En het is nooit tijdelijk of eenmalig, maar een definitieve verhoging. 

Oneindig.

Ook is het helemaal niet nodig, zo’n extra heffing. Want er zijn helemaal geen nijpende tekorten op de Gemeentebegroting.