dinsdag 21 maart 2023

Jorrit kan dat ook zelf

In de raadsvragensectie op de website van de Gemeente Berkelland lees ik een vraag over de droogte aanpak. 


Ik heb deze vraag voor de PvdA voorgelegd aan ChatGPT AI.


Volgende keer kan Jorrit ze zelf ook voorleggen lijkt me. 


Vraag:

Indiener: Jorrit Hondorp namens de PvdA

Datum indiening vraag: 17 maart 2023

Onderwerp: Droogteaanpak korte termijn. 


Afgelopen jaren hebben we te maken gehad met veel droogte.Op dit moment lijkt het wel nat buiten, maar is de grondwaterstand nog steeds erg laag. Dit is ook goed te zien aan dat vele stukken grond nog goed te betreden zijn. En op sommige plekken de koeien al in de wei lopen om te grazen. Dit is nu wel goed voor de agrarische bedrijven, en het is ze gegund. Echter dit kan in de zomer weer grote gevolgen hebben waardoor er extra moet worden beregend.

Vorig jaar in de zomer is de wethouder een ronde wezen maken langs de poelen en plassen in onze gemeente. Deze poelen en plassen zo droog dat de vissen die erin leefden, en de natuur eromheen het leven bijna of geheel liet. Daarnaast heeft het ook flinke invloed gehad op de gewassen op de akkers, en op de kosten die de agrarische sector extra had omdat ze veel moesten beregenen.

Daarom zouden wij graag willen weten:

Vraag: Wat doet de gemeente Berkelland nu al om te voorkomen dat er deze zomer (2023) weer deze problemen ontstaan?

Vraag: Als de gemeente nu al actie onderneemt, door bijvoorbeeld water vast te houden, wat zijn dan de consequenties voor de omgeving?

Vraag: Als de gemeente nog geen actie heeft ondernomen, moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Wanneer wordt er dan actie ondernomen om droogte problematiek te voorkomen?


Antwoord AI: 

Om te voorkomen dat er dit jaar weer problemen ontstaan, zouden de volgende maatregelen moeten worden genomen:

- Maak gebruik van irrigatie om de bodemwaterstand op peil te houden.

- Voer de regel indien er sprake is van een langdurige droogte, grote watergebruikers dienen hieraan deel te nemen.

- Versterk de landbouwmethoden die gericht zijn op duurzaam waterbeheer, zoals het gebruik van mulch en grondbedekking.

- Voer regelgeving in met betrekking tot het beheer van stuwmeren, zodat de verspreiding van water over de gemeente optimaal plaatsvindt. 

- Onderhoud havenwegen om overstromingen te voorkomen. 

De consequenties van deze maatregelen liggen vooral in de vermindering van het watergebruik en een betere waterverdeling. Ook kan het ervoor zorgen dat er geen wateroverlast ontstaat en dat er genoeg water voor al het gewas op de akkers beschikbaar blijft. De nadelen zijn dat de maatregelen kosten kunnen veroorzaken.


De gemeente zou direct actie moeten ondernemen om droogte problematiek te voorkomen. Maatregelen zoals bovenstaande zouden meteen in gang moeten worden gezet om het risico op droogte zoveel mogelijk te minimaliseren.

Bron: openai.com