vrijdag 31 maart 2023

Raadsvraag kan weer eenvoudig worden beantwoord door AI

Indiener: Regine ter Braak (D66), Petra Leferink (D66)

Datum indiening vraag: 27-03-2023

Onderwerp: Oordeelsvormend / Gedragscodes bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers 2023

Het raadsvoorstel "Gedragscodes bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers 2023" bevat onder het opschrift "Waarom dit voorstel en wat is het effect" de volgende zin: "Wij hebben die modelcode grotendeels overgenomen en aangescherpt."

A. Over welke onderdelen van de modelcode u niet van de modelcode hebt overgenomen en om welke reden(en)niet. 


ChatGPT AI geeft als antwoord:


De specifieke onderdelen die niet zijn overgenomen van de modelcode, zijn onder andere de volgende:

- Een verplichting om maatschappelijke actoren te raadplegen voordat beleidsbeslissingen worden genomen.

- Een procedure om klachten en beschuldigingen aan te pakken.

- Een regeling om het ontvangen van giften en andere wederdiensten te reguleren.

- Een klachtenregeling voor bestuurders.


De redenen waarom deze onderdelen niet zijn overgenomen, zijn omdat ze meer specifiek zijn voor de gemeente Berkelland en rekening houden met de specifieke regels, verplichtingen en procedures van de gemeente.

Bron: openai.com.


Zo’n AI antwoord kregen we al eerder.

Beter ga je voortaan eerst in conclaaf met AI. 

De raadszaal is geen praatgroep voor mensen die niet genoeg aandacht krijgen.

En een beetje ruimte voor bestuurlijke onbenulligheid moet er ook altijd zijn.