zondag 5 maart 2023

Er was eens . . . #Berkelland

ChatGPT (AI) deelt weer een bijzonder verhaal: 


Er was eens een klein dorpje in de Achterhoek genaamd Berkelland. Het was een rustig en vredig dorpje waar iedereen elkaar kende en hielp. De mensen leefden van het land en hielden van de natuur. Ze waren trots op hun tradities en cultuur, zoals het schuttersfeest, de kermis en het carbidschieten.


Op een dag kwam er een vreemdeling naar Berkelland. Hij zei dat hij een rijke zakenman was uit de grote stad en dat hij plannen had om het dorpje te moderniseren. Hij wilde een groot winkelcentrum bouwen, een snelweg aanleggen en een windmolenpark neerzetten. Hij beloofde de dorpsbewoners dat ze veel geld zouden verdienen als ze met hem in zee gingen.


De meeste mensen waren sceptisch over de plannen van de vreemdeling. Ze hielden niet van verandering en wilden hun dorpje behouden zoals het was. Ze vonden dat de vreemdeling geen respect had voor hun manier van leven en hun omgeving. Ze waren bang dat hij hun land zou afpakken, hun huizen zou slopen en hun natuur zou verpesten.


Maar er waren ook een paar mensen die wel geïnteresseerd waren in het aanbod van de vreemdeling. Ze droomden van meer luxe, meer gemak en meer avontuur. Ze wilden weg uit het saaie dorpje en de wijde wereld in. Ze dachten dat ze gelukkiger zouden worden als ze meer geld hadden.


De vreemdeling zag dat er verdeeldheid ontstond in Berkelland. Hij besloot om gebruik te maken van deze situatie om zijn plannen door te drukken. Hij begon met het verspreiden van geruchten, het omkopen van ambtenaren en het bedreigen van tegenstanders. Hij probeerde zo veel mogelijk grond te kopen of te onteigenen om zijn projecten te starten.


De dorpsbewoners die tegen de plannen waren kwamen in opstand. Ze organiseerden protestacties, handtekeningenacties en rechtszaken om de vreemdeling te stoppen. Ze probeerden ook hun dorpsgenoten die voor de plannen waren te overtuigen om zich bij hen aan te sluiten. Ze wilden laten zien dat Berkelland meer waard was dan geld.


Het conflict tussen de twee groepen werd steeds heftiger. Er ontstonden ruzies, vechtpartijen en sabotageacties. Het dorpje raakte verdeeld in twee kampen die elkaar niet meer vertrouwden of spraken. De sfeer werd grimmig en gespannen.


Op een dag gebeurde er iets verschrikkelijks. Er brak brand uit in het winkelcentrum dat nog in aanbouw was. Niemand wist hoe het was ontstaan, maar al snel ging het gerucht rond dat het aangestoken was door iemand uit het andere kamp. De vlammen sloegen over naar andere gebouwen en al snel stond heel Berkelland in lichterlaaie.


De dorpsbewoners renden naar buiten om te proberen het vuur te blussen of hun spullen te redden. Maar ze merkten al snel dat ze niet genoeg water hadden of niet bij de brandkranen konden komen omdat die geblokkeerd waren door auto's of puin. Ze raakten in paniek en schreeuwden om hulp.


Toen zagen ze iets wonderlijks gebeuren: uit alle hoeken kwamen mensen aangesneld met emmers water, slangen of brandblussers om mee te helpen met blussen: boeren met tractoren vol water; kinderen met fietskarren vol emmers; ouderen met rollators vol slangen; jongeren met scooters vol brandblussers; zelfs huisdieren droegen mee wat ze konden: honden met mandjes vol flessen; katten met bakjes vol sponzen; vogels met bekjes vol druppels.

Bron: openai.com

wa.me/18324121561