maandag 13 maart 2023

Wat is er mis met klare taal?

Raadsvraag D66
Indiener: M. Berends
Datum indiening vraag: 7-3-2023

Onderwerp: Informatieverstrekking regionale woonagenda en woondeal 

Vraag:
Er is een mismatch op onze woningmarkt. De regionale woondeal moet ervoor zorgen dat deze mismatch verbetert. Dit wordt gemonitord. De Achterhoekse Woon- en Vastgoedmonitor is hiervoor de basis. Wij willen een actuele inzage in de Berkellandse woningmarkt. Op verzoek van de portefeuillehouder (oordeelsvormende sessie) hebben wij gekeken in hoeverre de huidige informatie op de website van de gemeente Berkelland aan dit doel voldoet. Op de website van de gemeente staan de verschillende projecten genoemd die zijn gestart of binnenkort starten. Dat is prima, maar dit zegt niets over de prestatie t.o.v. van de woondeal die gesloten is. Kunnen de belangrijkste KPI’s, zowel voor inwoners als raad op de website van de gemeente Berkelland gepresenteerd worden, zodat er beter inzicht komt in de Berkellandse woningmarkt en in het effect van de projecten op het verkleinen van de mismatch?

Vraag:
Kan in navolging van de aangenomen motie M21-27 in het bij de vorige vraag genoemde projectenoverzicht op de website vermeld worden hoe er invulling wordt gegeven aan de mogelijke voorrang voor eigen inwoners bij de nieuwbouwprojecten?

Vraag:
In navolging van de aangenomen motie M22-17 vragen wij naar het informatieve stuk rond de regeling van oude bouwrechten in Berkelbericht. Hieraan zou aandacht gegeven worden, als onderdeel van de motie. Voor zover bij ons bekend hebben wij daarover nog niets terug kunnen lezen. Klopt dat? En zo ja, wanneer wordt dit gepubliceerd?