dinsdag 14 maart 2023

De gebakken lucht economie.


 Bron: RTLnieuws.nl


Advies aan het kabinet:  

Benzine, vlees en zuivel duurder maken. 


De verkoop van goedkoop vlees zal dan stijgen. Een stuk vlees wordt al gauw een frikandel van separatorvlees of een gehaktbal van oncontroleerbaar vlees uit Bulgarije. 


Dat vertellen ze je in de supermarkt er niet bij, die herkomst. Maar daar komt het vlees vaak echt gewoon vandaan. Ook hier in ons eigen Berkelland. 

Het is een verschuiving van productie van het lokaal product naar vage landen. 

Uitmergelen van onze eigen markt. 


Eerder werd er al blauw en groen vlees door de gehaktballen gemengd bij de vleesverwerkers. 

Ook zijn er de verhalen van dode buitenlandse asieldieren bij de vleesproductie. In Nederland. 


De auto wordt gemiddeld alweer een jaar of twee ouder en wrakker. 

In Afrika reden ze vroeger nog 30 jaar door met onze ouwe diesels. 

Nu gaan we dat zelf doen met alle brandstof auto’s. 

Kosten van afschrijving verplaatsen naar kosten voor onderhoud, reparatie en brandstof. 

Is dat goed voor het milieu?  

Is dat goed voor de inkomsten uit BTW en BVB?

Vast en zeker niet. 


De zuivel wordt in de fabriek weer verder verarmd voor verkoop van de gezonde bestanddelen, zodat het eindproduct in de supermarkt nog wel wordt verkocht. Waarmee gezondheid verder wordt verplaatst naar winst voor de aandeelhouders van de zuivelfabriek. 


Volgens mij was het ook al begonnen:

Het hoogtepunt in een menu van 150 euro uit de Borculose ‘cuisine’ is een biefstuk van 175 gram. 

En verder 120 euro gebakken lucht. 

Is dat winst voor het milieu?

Ja, een steak van 750 gram is er niet meer bij. 

Maar misschien gaan we nu vaker thuis een berg duur vlees eten, i.p.v. uit eten. Wat dan opeens weer veel betaalbaarder is. 

Je zit dan ook niet bij publiek dat geen 500 euro voor een kilo vlees kan of wil betalen. 

Maar uiteindelijk streeft dit het klimaatdoel weer aan alle kanten weer enorm voorbij. 


De horeca alweer als kind van de rekening ? Want: minder publiek. 


En volgens mij ook het klimaat toch weer als kind van de rekening. 


De adviserende ambtenaren zouden ook AI wat meer moeten gebruiken. 

ChatGPT zegt er het volgende over:


Het verhogen van de prijs van vlees kan een effectieve manier zijn om de consumptie ervan te verminderen en daarmee het milieu te helpen redden. Vleesproductie heeft namelijk een aanzienlijke impact op het milieu, vanwege de broeikasgassen die worden uitgestoten tijdens de productie en transport ervan, de landbouwgrond die wordt gebruikt voor de productie van veevoer en het waterverbruik dat nodig is om dieren te laten groeien.

Een hogere prijs voor vlees kan consumenten aanmoedigen om minder vlees te eten of over te stappen op alternatieve eiwitbronnen zoals plantaardige eiwitten. Dit kan helpen om de vraag naar vlees te verminderen en de impact van de vleesproductie op het milieu te verminderen.

Echter, het verhogen van de prijs van vlees kan ook nadelige gevolgen hebben, met name voor mensen met een lager inkomen die afhankelijk zijn van vlees als een belangrijke bron van eiwitten. Het is daarom belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van het milieu en het zorgen voor voedselzekerheid voor alle mensen.

Een andere optie is om subsidies te geven aan duurzamere en minder milieubelastende methoden van vleesproductie, zoals biologische veehouderij, om zo de prijs van deze vleessoorten te verlagen. Dit kan de vraag naar duurzamer vlees vergroten en tegelijkertijd de milieueffecten van de vleesproductie verminderen.

Over het algemeen kan het verhogen van de prijs van vlees een effectieve maatregel zijn om de milieueffecten van vleesproductie te verminderen, maar het is belangrijk om rekening te houden met de sociale en economische gevolgen en om een evenwichtige aanpak te vinden die zowel het milieu als de voedselzekerheid beschermt.

Bron: openai.com