zaterdag 11 maart 2023

Geen OZB voor verenigingen.

Sport- en Cultuurverenigingen hoeven geen OZB te betalen over 2022 en 2023. 

De Gemeente Berkelland trekt hiervoor 3 ton uit.


Je zou kunnen bedenken dat verenigingen deze belasting helemaal nooit hoeven te betalen. 

Als je mij vijf jaar geleden had verteld dat ze nooit OZB hebben betaald, had ik dat gewoon geloofd.