zaterdag 4 maart 2023

Raadsvraag Berkelbericht over de slechte bezorging.

Indiener: Gemeentebelangen Berkelland - Ingrid van Dijk 

Datum indiening vraag: 28 februari 2023

Onderwerp: Bezorging Achterhoeks Nieuws


 Achterhoek Nieuws (AN) met daarin de gemeentelijke pagina’s (Berkelbericht) behoort wekelijks te worden bezorgd.

Echter, wij horen veel geluiden uit verschillende kernen dat de bezorging slecht is. Het is mogelijk een klacht in te dienen over de slechte (of niet gedane) bezorging. Helaas heeft dat geen of weinig effect. Het is mogelijk om Achterhoeks Nieuws op te halen bij de diverse ophaalpunten. Dan moet je wel snel zijn, de krant is snel weg.

De gemeente betaalt voor de gemeentelijke pagina’s (Berkelbericht). De gemeente heeft de plicht haar inwoners te informeren over besluiten die de gemeente neemt. Tot een aantal jaren was het verplicht bekendmakingen in de krant te publiceren. Dat is nu niet meer zo, veel gemeenten informeren hun inwoners digitaal. Toch is de publicatie in de huis-aan huiskrant voor veel inwoners van groot belang omdat ze niet of minder toegang hebben tot digitale kanalen.


Vraag:

Is de gemeente van mening dat alle inwoners ook via de krant de mogelijkheid moeten hebben om op de hoogte te blijven van het nieuws van de gemeente?


Het is al erg moeilijk om een e-mail abonnement te nemen. 

Eerlijk gezegd geen ik nooit kunnen uitvinden hoe dat werkt. 


Ook zijn de Berkelbericht uitgaven erg lastig te vinden op deze website van Achterhoek Nieuws. 


Op www.berkelbericht.nl is de online uitgave nog wel betrekkelijk snel te vinden. 

Ook zijn veel losse publicaties uit Berkelbericht op de website van de Gemeente Berkelland te vinden. 

Maar het zou niet zo moeten zijn dat dit allemaal zo omslachtig is. 


De Gemeente is volgens mij nog steeds verplicht deze informatie aan te bieden. 

Nu dat al zo lang knullig gebeurt in dit AN-krantje, en zo slecht toegankelijk is, zou de Gemeente de publicatie gewoon weer zelf in handen moeten nemen.


Ik zou wel willen weten wat we betalen voor de distributie via AN. 

En de verdere voorwaarden. 

@gem_berkelland