woensdag 1 maart 2023

Probleem van ambtelijke druk #Berkelland opgelost.

Om de ambtelijke druk in ons gemeentepaleis wat te verlichten, hebben we vandaag wat raadsvragen bij ChatGPT neergelegd.


De raadsvragen zou je vaak ook zo kunnen deponeren in Google. 

Maar ChatGPT schudt de antwoorden in tien seconden uit de mouw. Keurig geformuleerd. 

Ook kun je er mooi mee verder discussiëren. 


Een kwestie van tijd dan vervangen we in het raadssysteem 50 mensen door vergaderbots. 


ChatGPT leert ook van je vragen en de antwoorden die ze zelf geeft. 


Je legt dus een rij iPads neer, die de hele dag met elkaar praten. 

En die apparaten worden dus ook nog steeds slimmer met elkaar. 


Vraag 1: Beantwoord deze raadsvragen aan de gemeente Berkelland punt voor punt:


Zappeij’s Burgerpartij:

Vermindering regels

Nederland is een land met (te) veel regels. Er wordt wel eens beloofd hier wat aan te doen, maar dit schiet niet erg op. Binnen onze partij hebben we de afgelopen tijd de pagina’s in Berkelbericht met vergunningaanvragen eens gevolgd. Wij denken dat er best zaken kunnen worden geschrapt, ergo vergunningvrij kunnen worden:

1. Plaatsen airco-unit (zeker wanneer geluidsniveau beperkt is);

2. Plaatsen dakkapel;

3. Vervangen garagedeur door vast kozijn;

4. Aanleggen poel;

5. Verwijderen asbest;

6. Bouwen carport;

7. Isoleren woning en plaatsen buitenmuur;

8. Herstellen fundering;

9. Realiseren bed&breakfast;

10. Zonnepanelen in eigen tuin (wanneer het dak niet hiervoor geschikt is).

Graag uw reactie, waarbij ik u vraag niet zozeer naar de moeilijkheden te kijken, maar naar de mogelijkheden.

Vraag: Kan het college per bovenstaande activiteit punt aangeven of de betreffende activiteit vergunningvrij kan worden? En indien dit niet mogelijk is, graag aangeven waarom niet.


ChatGPT antwoord:


Beste vraagsteller,

Als AI-taalmodel kan ik geen direct contact hebben met de gemeente Berkelland, maar ik kan wel antwoord geven op uw vraag over de mogelijkheden voor het vergunningvrij maken van bepaalde activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die u heeft genoemd en of deze vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd:

  1. Plaatsen airco-unit (zeker wanneer geluidsniveau beperkt is): Voor het plaatsen van een airco-unit gelden in principe bouwvoorschriften, maar als het geluidsniveau beperkt is, kan deze activiteit vergunningvrij worden uitgevoerd.
  2. Plaatsen dakkapel: Een dakkapel kan vergunningvrij worden geplaatst als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een maximale hoogte en breedte. Het is raadzaam om deze voorwaarden te raadplegen voordat u een dakkapel plaatst.
  3. Vervangen garagedeur door vast kozijn: Het vervangen van een garagedeur door een vast kozijn is vergunningvrij, mits het uiterlijk van de woning niet significant verandert.
  4. Aanleggen poel: Het aanleggen van een poel is in principe vergunningvrij, tenzij het in strijd is met het bestemmingsplan of de Waterwet.
  5. Verwijderen asbest: Het verwijderen van asbest is vergunningvrij, maar hier gelden wel strenge regels en voorwaarden. Het is raadzaam om deze regels te raadplegen voordat u asbest verwijdert.
  6. Bouwen carport: Een carport kan vergunningvrij worden gebouwd als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een maximale hoogte en oppervlakte. Het is raadzaam om deze voorwaarden te raadplegen voordat u een carport bouwt.
  7. Isoleren woning en plaatsen buitenmuur: Het isoleren van een woning en het plaatsen van een buitenmuur is vergunningvrij, tenzij het in strijd is met het bestemmingsplan of de bouwvoorschriften.
  8. Herstellen fundering: Het herstellen van een fundering is vergunningvrij, tenzij het in strijd is met het bestemmingsplan of de bouwvoorschriften.
  9. Realiseren bed&breakfast: Het realiseren van een bed & breakfast is in principe vergunningplichtig, tenzij het in een bijgebouw wordt gerealiseerd en aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  10. Zonnepanelen in eigen tuin (wanneer het dak niet hiervoor geschikt is): Het plaatsen van zonnepanelen in de eigen tuin is vergunningvrij, mits het niet in strijd is met het bestemmingsplan of de bouwvoorschriften.

Ik hoop dat dit antwoord u verder helpt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd aan mij stellen.


Je kunt alle exacte voorwaarden voor de vergunningen ook eens kopiëren in je ChatGPT.

Kun je zien wat het effect is op de antwoorden die je gaat ontvangen. 


Introducing ChatGPT

We’ve trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests.

(OpenAI.com)