donderdag 7 november 2019

Woningsplitsing gaat ten koste van het aantal woningen dat van de Provincie mag worden gebouwd.

De discussie over woningsplitsing gaat door.
Er wordt nog wat gedreuteld over dubbele OZB en afvalstoffenheffing.
Maar dat lijkt een beetje een afleidingsmanoeuvre met nadelen door voorstanders van het voorstel.

topics

Wat punten: 

Berkelland wil 12.500 euro per gesplitste woning ontvangen, maar volgens voormalig weethouder Han Boer is dat niet nodig in Borculo, omdat er dankzij Leo Scharenborg nog steeds een oud bestemmingsplan actief is, waarbij bij splitsing geen kosten zijn verschuldigd aan de Gemeente.

Blijkbaar ligt het verhaal 'kosten' in de meeste andere Berkellandse gemeenten anders dan in Borculo.

In de Berkellandse oertijd lagen bij de verschillende gemeenten de zaken anders vast rond deze woningsplitsing.

Woningsplitsing gaat ook ten koste van het aantal woningen dat mag worden gebouwd, waar de Provincie limieten aan stelt.

Vaak is die woningsplitsing eigenlijk alleen gebaseerd op winstbejag.


De splitsing levert meestal helemaal geen extra woonruimte op, maar alleen een administratieve verschuiving van inwoners.

De woningnood in Berkelland of de leegstand in het Berkellandse buitengebied zullen er zeker niet mee worden opgelost.

En t.o.v. de verwachte waardewinst van het gesplitste pand zou ook die 12,5k bijdrage aan de gemeentekas maar een schijntje zijn.