maandag 25 november 2019

De nieuwe Berkelbericht kan elk moment komen.

We wachten alweer met smart op de volgende Berkelbericht.
Het weekblad verscheen de laatste keer 9 dagen geleden. 
Dus die kan elk moment komen.
 
We houden het in de gaten op www.berkelbericht.nl 

Het liefst zou ik een vaste weekdag zien, maar dat lukt nog niet helemaal.


Berkelbericht (officiële afkorting: BB) is een digitale uitgave van de gemeente Berkelland waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die bij besluit van B&W zijn vastgesteld, of vanwege het Rijk zijn vastgesteld maar niet in het Staatsblad gepubliceerd worden. Daarnaast worden ook bekendmakingen van lagere overheden en gerechtelijke aankondigingen opgenomen. Ook worden er wel niemendalletjes opgenomen in de Berkellandse Staatscourant. Elke Berkellander wordt geacht kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het periodiek.