zaterdag 16 november 2019

Gemeente wil haar reserves kwijt. Maar dat kan natuurlijk ook worden verrekend met de in de begroting verborgen, vergeten tekorten. Optimistische planning maar terugdraaien?

Nog één keer korting op de lokale lasten: 1 miljoen teruggeven aan bewoners Berkelland
BORCULO - Huishoudens in Berkelland krijgen in 2020 eenmalig 50 euro korting op de afvalstoffenheffing. Bovendien krijgen huizenbezitters nog één keer korting op de ozb. De rioolheffing stijgt structureel met 3,4 procent.

lees meer


De OZB teruggave is in strijd met de normale gang van zaken.
Want gemeente heeft miljoenen tekort.


Niet alleen is er onduidelijkheid over het al dan niet teruggeven van OZB in 2020. Ook wordt er verwarring gezaaid door de korting op de afvalstoffenheffing, rioolheffing er doorheen te gooien. 

Terwijl dat er helemaal niets mee te maken heeft.
Ook is de hoogte van het gemeentelijke tekort mogelijk 2x zo hoog als eerder gepubliceerd. 
Des te meer reden om de hele OZB korting te laten vervallen.

De gemeente meldt onderstaande over de teruggave:

Teruggave OZB
Op de aanslag ziet u ook een ‘Teruggave OZB 1-1-2019 – 1-1-2020’. Er is afgesproken dat u de komende jaren ieder jaar een korting krijgt op uw OZB aanslag. Deze afspraak is gemaakt omdat de gemeente voldoende reserves heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Een gedeelte van die reserves wordt nu aan de OZB-belastingbetaler teruggegeven. 


De biljetten van 500 euro zijn slechts ter illustratie. 
Het is eigenlijk voor het merendeel van de inwoners centenwerk.
En de helft van de inwoners krijgt helemaal geen OZB terug.