zaterdag 30 november 2019

De waterinsecten- en vissoorten in de Berkel zijn hersteld, zo blijkt uit monitoring van het waterschap. Joa jao.

De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed naar de leidingbreuk. Volgens het rapport is de breuk ontstaan doordat de verbinding tussen twee buizen niet optimaal was aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding. Betrokken partijen Waterschap Rijn en IJssel, zuivelproducent FrieslandCampina en aannemersbedrijf Pannekoek GWW willen herhaling te allen tijde voorkomen en hebben daarom direct maatregelen genomen. De waterinsecten- en vissoorten in de Berkel zijn hersteld, zo blijkt uit monitoring van het waterschap.
lees meer

Een dikke milieuramp daar in Almen.
Is de aanwas van vissen zo enorm geweest dat deze massale sterfte is gecompenseerd?
Wat was er gebeurd als deze ramp zich niet had voltrokken?

Een enorme overbevolking van vis?
Of trekt de natuur dat uit zichzelf recht?

Lazer toch te allen tijde op!