dinsdag 26 november 2019

Achterban Campina wordt gesust.

De garantieprijs van FrieslandCampina stijgt in december met 0,91 euro per 100 kilo ten opzichte van november. Daarmee komt de melkprijs uit op 36,41 euro per 100 kilo.
In oktober deed de zuivelcoöperatie al 0,75 euro bij de melkprijs. Dit bleek echter nog te laag ingeschat, want 56 cent van prijsstijging over december betreft een correctie van de voorgaande maanden.

lees meer


Maar nog steeds onder kostprijs? Want er werd 20% onder de kostprijs betaald.

Maar nu dus in twee maanden +4% ?
Eerder waren er meldingen dat Campina niet mee kon komen in de concurrentiestrijd.